yritysjärjestelyt

Omorganiserings- och finansieringstjänster i ett nötskal

 
I krävande skeden av företags tillväxt och omvandling, är extern experthjälp oftast nödvändig. CapWell stöder ert företag när ni söker finansiering för att växa och utveckla er verksamhet vidare.

 

Skeden i kundprojekt
kartoitus
 

1. Kartläggning

CapWells uppdrag är att förstå och samordna målen, begränsningarna och de olika parternas roll i verksamheten. För att lyckas med detta kommer vi att kartlägga ägarnas ambitioner, företagets strategi och alla möjligheter att förbättra kundens affärsprocesser.

suunnitelma
 

2. Planering

CapWell utvecklar alltid en skräddarsydd plan för genomförandet av kundens omorganisering eller finansiering. Noggrann planering säkerställer en framgångsrik omorganisering.

toteutus
 

3. Genomförande

CapWell kan ta fullt ansvar för genomförandet av omorganiseringen eller enligt överenskommelse utreda, utvärdera och planera en eller flera av följande uppgifter: Förstudie, Due-Diligence, företagsvärdering, affärsplan, ekonomiplanering, riskanalys och integrationsplan.

Jälkihoito
 

4. Eftervård

Det viktigaste skedet i omorganiseringen, eftervården, börjar direkt efter en framgångsrik omorganisering. I detta skede hjälper vi er att integrera projektet i existerande verksamhet för att säkerställa de bästa möjliga resultaten.

CapWell kan genomföra:

Förstudie

Vi utvärderar projektets genomförbarhet.
Due-Diligence

Vi bestämmer affärsläget och hälsan av bolaget.
Värdering

Vi fastställer verksamhetens försäljnings- eller inköpspris.
Affärsplan

Vi planerar företagets ledning och utveckling.
Ekonomiplanering

Vi kartlägger och planerar former och källor för finansiering.
Riskanalys

Vi utvärderar projektrisker och hur de påverkar verksamheten.
Integrationsplan

Vi planerar integrationen av sammanslagen verksamhet med kundens övriga funktioner.