Capwell
 

En pålitlig partner för omorganisering av och finansiering för företag

YritysjärjestelyCapWell, ett företag etablerat 2006, stöder företag och investerare i beslutsfattning kring investeringar och finansiering genom att utreda de berörda parterna eller genom att ta helhetsansvar för processer kring omorganisering och finansiering. Vi är en verklig partner i genomförandet av omorganisering och finansiering.

CapWell omorganiserings- och finansieringstjänster >
 
 

De bästa experterna i branschen

asiantuntijaverkostoVi har en djup förståelse för de branscher och marknader där våra kunder verkar. För varje enskilt case samlar vi det bästa teamet från vårt internationella expertnätverk.

Bekanta dig med våra experter >
 
 
 
 

Professionellt stöd till företag som är i förändring

KonsulttiVåra kunder är företag i tillväxts- eller övergångsfas som planerar eller redan utför investeringar och förändringar i ägandet.

Exempel av Capwell kundprojekt >

Såhär kan vi stötta ert företag

Ägarnas ambitioner

För att skapa grunden och strategin för omorganiseringen, kartlägger vi ägarnas ambitioner och önskemål.
Kartläggning

Vi tar fram och kartlägger all nödvändig information för planeringen och genomförandet av omorganisering och finansiering.
Strategi

Vi utvecklar solida strategier för att stötta omorganiseringen och affären framöver.
Finansiering

Vi hjälper er i planeringen av finansiering, att hitta investerare och genomföra nödvändiga finansiella arrangemang.
Utförande

Vi planerar hela omorganiseringsprocessen och hjälper er med de praktiska arrangemangen i genomförandeskedet.