asiakkaat

Bekanta dig med våra kundprojekt

 

CapWells kunder är både multinationella och lokalt verksamma små, medelstora och stora företag inom industri- och tjänstesektorn.

Upptäck tre exempel av kundprojekt

feasibility study

Förstudie
 • Kund: Internationell bank
 • Målföretag: Ett ryskt företag ägt av privata investerare
 • Målföretagets storlek: 500 personer
 • Måföretagets omsättning: ca.100 miljoner euro
 •  
 •  

rahoitus

Strukturering av ägande och finansiering

 

 • Kund: Konsultbolag, Finland
 • Målföretagets storlek: 120 personer
 • Målföretagets omsättning: 8,0 miljoner euro
 •  
 •  

 due diligence

Due Diligence

 

 • Kund: Internationell utvecklingsbank
 • Målföretag: Industriföretag, Östeuropa
 • Målföretagets storlek: 300 personer
 • Målföretagets omsättning: 60 miljoner euro

Mer information av: Matti Jaakola / +358 40 5530 883 / matti.jaakola@capwell.fi

Våra kunder är:

Onoterade bolag

Noterade bolag

Kooperativa föreningar

Offentliga verksamheter

Investerare och finansiärer