yritysjärjestelyt

Yritys- ja rahoitusjärjestelyt pähkinänkuoressa

 
Yrityksen vaativissa kasvu- ja murrosvaiheissa ulkopuolinen asiantuntija-apu on usein tarpeen. CapWell on yrityksen tukena, kun se hakee rahoitusta liiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen.

 

Asiakasprojektin osat
kartoitus
 

1. Kartoitus

CapWellin tehtävä on ymmärtää ja sovittaa yhteen hankkeen eri osapuolten tavoitteet, rajoitteet ja erilaiset toimintatavat. Kartoitamme omistajien tahtotilan, yrityksen strategian ja asiakkaan liiketoiminnan tehostamisen mahdollisuudet.

suunnitelma
 

2. Suunnitelma

CapWell valmistelee aina räätälöidyn suunnitelman asiakkaan yritys- tai rahoitusjärjestelyyn. Hyvä suunnittelu takaa, että järjestely onnistuu ja ylittää tavoitteet.

toteutus
 

3. Toteutus

CapWell ottaa kokonaisvastuun järjestelyn toteutuksesta tai tutkii, arvioi ja suunnittelee sovitusti osan seuraavista: Feasibility study, Due Diligence, yrityksen arvonmääritys, liiketoimintasuunnitelma, rahoitussuunnitelma, hankkeen riskianalyysi ja integrointisuunnitelma.

Jälkihoito
 

4. Jälkihoito

Kun järjestely on toteutettu onnistuneesti, alkaa tärkein vaihe: jälkihoito. Autamme integroimaan hankkeen muuhun liiketoimintaan, jolloin hankkeen tulokset palvelevat asiakasta mahdollisimman hedelmällisesti ja kokonaisvaltaisesti.

CapWell toteuttaa:

Feasibility Study

Arvioimme hankkeen toteuttamiskelpoisuuden.
Due Diligence selvitys

Selvitämme yrityksen liiketoiminnan tilanteen ja kunnon.
Arvonmääritys

Arvioimme liiketoiminnan myynti- tai ostohinnan
Liiketoimintasuunnitelma

Suunnittelemme liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen
Rahoitussuunnitelma

Suunnittelemme ja kartoitamme yrityksen rahoitusmuodon ja –lähteet.
Riskianalyysi

Arvioimme hankkeeseen liittyvät riskit ja niiden vaikuttavuuden.
Integrointisuunnitelma

Suunnittelemme järjestelyn kohteen integroinnin asiakkaan muuhun liiketoimintaan.