asiakkaat

Strukturerande av ägande och finansiering

 

Kund: Konsultbolag, Finland
Målföretagets storlek: 120 personer
Målföretagets omsättning: 8,0 miljoner euro
Projektets ledtid: 06/2010 – 10/2010

Ägandet genom privata investerare i ett företag som erbjuder expertrådgivning inom områden miljö och branschanalys hade ökat under fem år. Den fortsatta utvecklingen av företaget krävde en ny strategi, och med det, en ny ägare och finansiell bas. CapWell rådde ägarna i arrangerandet av erforderlig finansiering.

Tio privata investerare samlades för att bli de nya ägarna av företaget. Alla av dem hade djup kunskap inom företagets bransch och kundbas, och var redo att utveckla företaget på lång sikt genom att aktivt stöda företagets ledning. De nya ägarnas specialkompetens kom från samma områden och branscher som företagets kunder.

Projektet leddes av en specialist på finansieringsåtgärder och omorganisation från CapWell. Projektet ledde till en fullständig förändring av företagets strategi. Strategin utvecklades av ett team lett av CapWell, bestående av företagets ägare, styrelseledamöter och chefer. Bolagets omsättning har ökat sedan 2010 med cirka 30 %.

Asiakkaitamme

Listaamattomat yritykset

Listatut yritykset

Osuuskunnat

Julkisyhteisöt

Sijoittajat ja rahoittajat