asiakkaat

Omistus- ja rahoitusjärjestely

 

Asiakas: Asiantuntijayritys, Suomi
Kohdeyrityksen koko: 120 henkeä
Liikevaihto projektin ajankohtana: 8,0M€
Kesto: 06-10/2010

Ympäristö- ja teollisuusanalytiikan asiantuntijapalveluja tarjoava yritysoli kasvanut pääomasijoittajien omistuksessa viiden vuoden ajan. Yhtiön kehittyminen jatkossa edellytti uutta strategiaa ja sen myötä uudenlaista omistus- ja rahoituspohjaa. CapWell avusti omistajien neuvonantajana tarvittavan rahoituksen järjestelyssä.

Yrityksen uusiksi omistajiksi kerättiin kymmenen yksityishenkilöä, joilla oli vahva yrityksen asiakasteollisuuden tuntemus sekä valmius pitkäjänteiseen yrityksen kehittämiseen toimimalla aktiivisesti yhtiön johdon tukena. Omistajien erityisosaamiseen kuului lukuisia yrityksen asiakkaiden toimialojen erityisosaajia.

Hankkeesta vastasi CapWelin puolelta rahoituksen ja yritysjärjestelyiden erikoisosaaja. Hankkeen seurauksena yhtiön strategia muutettiin täysin. Strategiaa kehitti CapWellin johdolla työryhmä, johon kuului yrityksen omistajia, hallituksen jäseniä ja johtoa. Yhtiön liikevaihto on kasvanut vuodesta 2010 noin 30%.

Asiakkaitamme

Listaamattomat yritykset

Listatut yritykset

Osuuskunnat

Julkisyhteisöt

Sijoittajat ja rahoittajat