asiakkaat

Förstudie

Kund: Internationell bank
Målföretag: Ett ryskt företag ägt av privata investerare
Målföretagets storlek: 500 personer
Måföretagets omsättning: ca.100 miljoner euro
Projektets ledtid: 05/2013 – 12/2013

Bankens kundföretag är en av de största leverantörerna inom sitt segment på den ryska marknaden. På grund av snabb tillväxt under de senaste åren har produktionskapaciteten av företaget närmat sig sitt maximum. Företaget planerar att etablera ett Greenfield-fabriksprojekt, med syfte att fördubbla produktionskapaciteten och utvidga företagets produktportfölj till ett nytt marknadssegment.

Företaget ansökte om ett lån från en investmentbank. För att utvärdera företagets solvens beordrade banken en förstudie från CapWell, som omfattade de kommersiella och tekniska aspekterna av bolagets nuvarande affärsverksamhet, nya fabriksplaner och den operationella verksamheten. Banken var särskilt intresserad av att utvärdera företagets konkurrenskraft i förhållande till dess konkurrenter.

Teamet från CapWell bestod av en marknadsforskare fokuserad på målföretagets bransch, en konsult som specialiserat sig på förbättring av produktionen i industrin, en logistikkonsult från mål-landet och en chef som hade arbetat länge i målföretagets bransch. Teamet hade en stark bakgrund inom internationella affärer i branschen och marknaderna i Ryssland och Östeuropa.

Förstudien erbjöd banken en klar och tydlig bild av målföretaget, utifrån vilka banken kunde göra sitt finansieringsbeslut. Styrelsen och ledningen för målföretaget tackade för den värdefulla kunskap de kan konkret utnyttja i genomförandet och vidareutvecklingen av den nya investeringen.

Våra kunder är:

Onoterade bolag

Noterade bolag

Kooperativa föreningar

Offentliga verksamheter

Investerare och finansiärer