asiakkaat

Feasibility study

Asiakas: Kansainvälinen pankki
Kohdeyritys: Yksityisten sijoittajien omistama yritys, Venäjä
Kohdeyrityksen koko: 500 henkeä
Kohdeyrityksen liikevaihto: noin 100M€
Kesto: 05-12/2013

Pankin asiakasyritys on toimialansa suurimpia toimittajia Venäjän markkinalla. Yhtiön tuotantokapasiteetti oli täyttymässä viimeisten vuosien nopean kasvun vuoksi. Yhtiö suunnitteli uuden ”Greenfield”-tehdasprojektin aloittamista, jolla kaksinkertaistetaan yhtiön tuotantokapasiteetti ja laajennetaan tuotevalikoimaa uudelle markkinasegmentille.

Yritys haki lainaa rahoittajapankilta. Lainanmaksukyvyn arvioidakseen pankki tilasi CapWellilta kohdeyritykseen Feasibility studyn, joka kattoi kaupalliset ja tekniset aspektit koskien yhtiön nykyistä toimintaa sekä suunniteltua uutta tehdasta ja sen toimintaa. Pankkia kiinnosti erityisesti arvio yhtiön kilpailukyvystä kilpailijoihin verrattuna.

CapWellin tiimiin kuului kohdeyrityksen toimialan tutkimukseen keskittynyt markkinatutkija, toimialaa koskevan tuotannon tehostamiseen erikoistunut konsultti, kohdemaan logistiikan konsultti sekä kohdeyrityksen toimialalla pitkään toiminut yleisliikkeenjohtaja. Ryhmällä oli vahva kansainvälinen kokemus ja osaamistausta koskien sekä toimialaa että Venäjän ja muiden Itä-Euroopan maiden markkinoita.

Feasibility study tarjosi pankille selkeän ja tarkan kuvan yhtiöstä rahoituspäätöksen pohjaksi. Kohdeyrityksen hallitus ja johto kiittivät arvokkaista tiedoista, joita voivat konkreettisesti hyödyntää uuden investoinnin toteuttamisessa ja yhtiön jatkokehittämisessä.

Asiakkaitamme

Listaamattomat yritykset

Listatut yritykset

Osuuskunnat

Julkisyhteisöt

Sijoittajat ja rahoittajat