asiakkaat

Due Diligence

 

Kund: Internationell utvecklingsbank
Målföretag: Industriföretag, Östeuropa
Målföretagets storlek: 300 personer
Målföretagets omsättning: 60 miljoner euro
Projektets ledtid: 02/2009 – 04/2009

Som en del av målföretagets tillväxtstrategi hade företaget beslutit att göra en betydande investering för att öka sin produktionskapacitet. Samtidigt utvidgades företagets produktportfölj från tillverkning av halvfabrikat till tillverkning av fullständiga konsumentprodukter. Målföretaget hade ansökt om finansiering från en bank. Banken övervägde att finansiera en utveckling av företaget genom direktinvestering i bolagets egenkapital, genom vilken banken skulle bli den näst största aktieägaren i bolaget. Banken beställde en Due Diligence rapport, där företagets konkurrenskraft utvärderades från en kommersiell och teknisk synpunkt.

Due Diligence rapporten gav banken pålitlig information för att göra finansieringsbeslutet. Banken investerade i bolagets egenkapital för en 25 % ägarandel av bolaget. Kundföretaget var tacksamt för de värdefulla och konkreta rekommendationerna som det kunde utnyttja för att utveckla bolaget vidare.

Våra kunder är:

Onoterade bolag


Noterade bolag

Kooperativa föreningar

Offentliga verksamheter

Investerare och finansiärer