asiakkaat

Due Diligence

 

Asiakas: Kansainvälinen kehityspankki
Kohdeyritys: Teollinen yritys, Itä- Eurooppa
Kohdeyrityksen koko: 300 henkeä
Kohdeyrityksen liikevaihto: 60M€
Kesto: 02-04/2009

Osana kasvustrategiaansa asiakasyritys oli päättänyt tehdä yhtiöön kokoon verrattuna merkittävän investoinnin tuotantokapasiteettinsa kasvattamiseen. Yhtiön tarjoamat tuotteet laajenivat samalla puolivalmisteiden valmistamisesta myös lopullisten kuluttajatuotteiden valmistamiseen. Asiakasyritys oli hakenut pankilta rahoitusta. Pankki oli harkitsemassa päätöstä rahoittaa yrityksen kasvua sijoittamalla yritykseen suoraan omaa pääomaa, jonka myötä pankista tulisi yhtiön toiseksi suurin osakkeenomistaja. Pankki tilasi Due Diligence -raportin, jossa arvioitiin kohdeyrityksen kilpailukyky sekä kaupallisesta että teknisestä näkökulmasta.

Due Diligence -raportti antoi pankille tarvittavat luotettavat tiedot rahoituspäätöksen tekemiselle. Pankki sijoitti yhtiöön omaa pääomaa 25% omistusosuutta vastaan. Asiakasyritys kiitti arvokkaista ja konkreettisista suosituksia, joiden avulla se saattoi viedä yhtiön kehittämistä eteenpäin.

Asiakkaitamme

Listaamattomat yritykset

Listatut yritykset

Osuuskunnat

Julkisyhteisöt

Sijoittajat ja rahoittajat